Monday, August 7, 2017

một sự ảnh hưởng cho việc đào tạo

Standard
Không ít trường, ngành lấy điểm chuẩn ngang bằng với điểm sàn. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều thí sinh chỉ cần 12 điểm đã có thể vào học một trường đại học. Việc ưu tiên như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các trường cũn như nền giáo dục hiện nay.


Thực tế có những thí sinh ở vùng khó khăn nhưng nỗ lực, kết quả học tập tốt, có năng lực nên kết quả tiếp thu kiến thức bậc đại học không ảnh hưởng gì. Tuy vậy cũng có những thí sinh kết quả thi không cao do năng lực có hạn. Vì vậy việc tiếp thu kiến thức đại học sẽ hạn chế hơn nhiều.

Việc duy trì điểm ưu tiên ở khía cạnh nào đó vẫn cần thiết giữ nhưng phải giảm bớt chứ hiện nay nhiều quá. Bộ GD-ĐT chỉ cần quy định mức trần điểm ưu tiên 3,5, trong đó 2 điểm đối tượng, 1,5 điểm khu vực nhưng để các trường tự chủ lựa chọn mức ưu tiên.

Tùy vào đặc thù ngành đào tạo, địa lý vùng miền, các trường có thể tùy chọn không ưu tiên hoặc ưu tiên tối đa. Mức ưu tiên này không vượt trần để vừa đảm bảo chính sách, vừa đảm bảo tính công bằng, tự chủ của trường.

Bên cạnh đó, điểm ưu tiên khu vực có thể khu biệt vào một nhóm thí sinh và các trường. Chẳng hạn thí sinh thuộc diện ưu tiên khu vực, nếu đăng ký vào các trường ĐH địa phương, trường khu vực sẽ được cộng điểm ưu tiên. Khi xét vào các trường ở các thành phố, thí sinh sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng bằng điểm thi với những thí sinh không hưởng ưu tiên khu vực.

0 comments:

Post a Comment