Monday, August 7, 2017

nên sửa những quy định không cần thiết

Standard
Bất kỳ một chính sách nào dù tối ưu đến mấy cũng không thể có giá trị bền vững. Việc cộng điểm ưu tiên khu vực đã được thực hiện bao nhiêu năm qua trong tuyển sinh, đến nay đã bộc lộ những bất cập thì cần thiết phải xem xét, điều chỉnh cho hợp lý.
  Không thể chỉ vì đi qua một chiếc cầu mà thí sinh chỗ này điều kiện tốt hơn, thí sinh chỗ khác lại khó khăn hơn.

Tôi ủng hộ chính sách ưu tiên vùng miền và an sinh xã hội. Nhưng nếu giữ chính sách cộng điểm ưu tiên, tôi cho là không chọn được người thực tài. Những em có điểm thi cao lại bị trượt. Nên thay đổi theo hướng lấy điểm từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.

Các em có nhu cầu học ngành y nhưng không đủ điểm, cần thêm ưu tiên thì phải có cam kết sau khi ra trường sẽ quay lại quê hương làm việc thì trường mới đào tạo.

Chúng ta vẫn đang hô hào bác sĩ về miền núi, hải đảo làm việc trong 2-3 năm nhưng chính sách này không thể bền vững và chỉ đáp ứng khó khăn nhất thời. Còn nếu thực hiện theo hình thức “đào tạo theo địa chỉ” thì sẽ giải quyết được tình trạng này. Có người nói nếu làm như vậy là mâu thuẫn với các quy định đã có.

0 comments:

Post a Comment